Welcome to buxdu   Click to listen highlighted text! Welcome to buxdu Powered By GSpeech

Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti uchun tanlovlarni tashkil etish bo`yicha Yo`riqnoma

Зулфия номидаги Давлат мукофоти учун

танловлар ташкил этиш бўйича

ЙЎРИКНОМА

Ўзбекистон Хотин-кизлар кўмитаси, Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги, Халк таълими вазирлиги хамда "Камолот" ёшлар ижтимоий харакати Марказий кенгаши хамкорлигада "Умумтаълим мактаблари, академик лицей ва касб-хунар коллежларида Зулфия номидаги Давлат мукофотига бўлиб ўтадиган танловлар самарадорлигини ошириш ва мукофот тизимини такомиллаштириш бўйича хамкорлик дастури" га мувофик куйидаги ишларни амалга ошириш:

1. Дастурга асосан (шахар ва туманлар кесимида) Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги ва Халк таълими вазирлиги тасарруфидаги умумтаълим мактаблари ва академик лицейлар ўкувчи хамда касб-хунар коллежларининг талаба-кизлари ўртасида икки боскичда Зулфия номидаги Давлат мукофотига танлов ўтказилади.

1-боскичда (Танловларо 2008 йилнинг 28 апрелидан 8 май кунларида бўлиб ўтади.) жойларда (туман, шахар кесимида) халк таълими, Ўрта махсус, касб-хунар таълими бошкармалари, Камолот' ёшлар ижтимоий харакатининг жойлардаги мутасаддилари. "Махалла" хайрия жамгармалари хамда адабиёт, санъат, маданият, фан ва таълим сохаларининг нуфузли мутахассисларидан иборат ишчи гурухи томонидан мактабларнинг 7-9 синф ўкувчи-кизлари, лицей, касб-хунар коллежларининг талаба кизлари ўртасида ўрнатилган тартибда иншолар танловлари ва тест синовлари утказилиб, хар бир мактаб, лицей ва касб-хунар коллежларидан энг иктидорли, ижодкор ўкувчи ва талаба кизлар танлаб олинади.

Танлов якунлари бўйича голиб кизларнинг хужжатлари (баённома) жойлардаги Халк таълими ва Урта махсус, касб-хунар таълими бошкармалари томонидан тузилган Ишчи гурухи иштирокида расмийлаштирилади.

2-боскичда Барча йўналишдаги номзодларнинг ижодий кўргазмалари ташкил этилади.

3-боскичда Номзодлар билан турли мавзуларда сухбатлар ўтказилади.

1-боскичда Иншолар мавзулари:

1.  "Ёшлар йили - Ўзимнинг йилим". "Ёшлар йили" Давлат дастури мохияти ва бу йилда ёшларнинг интилишлари, муаллифнинг режалари акс этган бўлиши лозим.

2.  "Зулфия мукофоти - менинг орзум", Муаллифнинг Зулфия номидаги давлат мукофоти хакидаги тушунчалари акс этган бўлиши лозим

3.   “Менинг  отам".   Болаларнинг  хаётида  отанинг  ўрни   хакида  ёшларнинг тушунчалари.

4.  "Мактабим. Оилам. Махаллам". Ушбу иншода ўкувчи хасгида шу 3 та омилнинг тутган ўрни, тарбиясидаги таъсири хакидаги тушунчалар акс этган бўлиши лозим.

5. "Она Ватаним, Озод Ватаним" мавзуидаги иншода Мустакиллик йилларида кўлга киритилган ютуклар, уларга муаллифнинг муносабати хамда юр I ривожи учун муаллиф нима ишлар килмокчи экани акс эттирилиши лозим.

6. Эркин мавзуларда.

Тест саволлари Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги хамда Халк таълими вазирлиги томонидан ишлаб чикилиб, таркатилади. Шунингдек, тест жавобларининг махфийлиги таъминланган холда жойлардаги Ишчи гурухлари томонидан текширнлиб, бахоланади Тест саволлари Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиг и хамда Халк таълими вазирлиги томонидан назорат килинади. 2-боскичда куйидагиларга эътибор каратилади:

Номзодларнинг ижодий кўргазмалари ташкил этилади ва улар томонидан яратилган хунармандчилик, зардўзлик, дазайн-моделерлик. рассомчилик намуналари, фан сохасидаги ихтиролари, бадиий ижодий асарлари намуналари, таълим йўналишидаги янги ўкув кўлланмалари ёки услубий кўлланмаларидан намуналар ўрин эгаллайди.

3-боскичда куйидагиларга эътибор каратилади:

Номзод билан ўтказиладиган сухбат жараёнида номзоднинг сиёсий-хукукий билимлари, она юрт тарихи, мумтоз ва замонавий адабиётимиз вакилларини билиш даражалари аникланади.

А) Ўзбекистон тарихи, ўзбек адабиёти тарихи, миллий гоя, Президент асарлари, Давлат белгилари, олиб борилаётган ислохотлар мохияти борасидаги билимлари бахоланади.

В) Классик адабиётимиз вакилалари Зебунисобегим, Нодираи даврон, Увайсий-Жахон отинлар хаёти ва ижодини чукуррок билиш. Замонавий шеъриятимиз вакилларидан Зулфия Исроилова, Х.Худойбердиева, Т.Содикова хамда бошка ижодкорлар ижодини ва ёшлар шеърияти вакилалари ижодини билиш даражаси бахоланади.

II. Иктидорли кизлар захирасини шакллантириш максадида жойлардаги худудий комиссиялар, халк таълими ва ўрта-махсус, касб-хунар таълими бошкармалари биргаликда ушбу Йўрикнома асосида жорий йилнинг 15 майидан 25 майигача туман ёки шахардаги хар бир мактабдан ва лицей. коллеждан (туман шахарда 40 та мактаб бўлса, хар биридан иктидорли номзодлар, шунингдек. 4 та коллеждан хар биридан номзодлар бўлиши шарт) саралаб олинган номзодларни шахар-туман боскичига тайёрлаш куйидагича ташкил этилади:

1.  Танловда  саралаб  олинган   хар   бир  туман  умумтаълим   мактаб  (лицей, коллеж)идан голиб кизларнинг иншолари, тест саволларига жавоблари, расмий (баён, карор, номзод хакида маълумот ва х.к.) хужжатлари, фотосурати, алохида жилдлардатаълим муассасасидажамланишини таъминлаш;

2.  Номзодлварнинг йўналишларини аник белгилаб олиш;

3. Уларнинг ишларига кўмак бериш, яъни илмий ва ижодий ишлари, рисолалари, дарс ишланмалари, шеър ва хикоялари тўпламини нашр этишга кўмак бериш;

4. Ижодий кўргазмаларини тасвирий санъат, кулолчилик. тикувчилик ва дизайн, зардўзлик, фотокўргазмалар ва х.к. ташкил этишга кўмаклашиш (туман. шахар, вилоят микиёсида)

5. Танловда саралаб олинган кизларга асарларини чоп этиш, кўргазмаларини ташкил этиш ва хужжатларини шаклллантириш учун хомий ташкилотларни жалб этиш ("Камолот' ЁИХ, Халк таълими, "Махалла" жамгармаси каби...)

6. Номзодларнинг ёши Низомда белгиланганидек, (14 ёшдан 22 ёшгача) бўлишига эътибор каратиш.

7.  Оммавий ахборот воситалари оркали кизларнинг ижодий изланишларини ёритиб бориш (телевидение. радио, газета. журналлар..) каби тадбирларпни амалга оширишга кўмаклашиш талаб эьтилади.

III. Мазкур килинган ишлар юзасидан Ўзбекистон Хотин-кизлар кўмитасига маълумот бериб борилиши шарт.

English mobile menu

BuxDU ATM tomonidan ishlab chiqildi.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech